top of page

Professional Group

Public·9 members

Buod Ng Kwentong Sandaang Damit Akda Ni Fanny R. Garcia


Buod ng Kwentong Sandaang Damit Akda ni Fanny R. Garcia
Ang "Sandaang Damit" ay isang maikling kwento na isinulat ni Fanny R. Garcia, isang kilalang manunulat at guro sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang batang babae na kapos sa buhay at nakaranas ng diskriminasyon at panunukso mula sa kanyang mga mayayamang kaklase dahil sa kanyang luma at kupas na damit. Upang makaiwas sa kanilang pang-aapi, nag-imbento siya ng isang kasinungalingan na mayroon siyang sandaang damit sa kanilang bahay, na iba-iba ang kulay at estilo depende sa okasyon. Ngunit ang kanyang kasinungalingan ay nabunyag nang bisitahin siya ng kanyang guro at mga kaklase sa kanyang maliit at salat na tahanan, kung saan nakita nila ang kanyang iginuhit na sandaang damit sa isang malaking karton.


Ang kwentong ito ay nagpapakita ng mga mahahalagang aral tungkol sa lipunan, pamilya, pagkakaibigan, at sarili. Una, ito ay naglalarawan ng kalagayan ng mga mahihirap na bata na hindi makasabay sa mga pangangailangan at pamantayan ng edukasyon. Ipinapakita rin nito ang mga suliranin at hamon na kinakaharap nila tulad ng bullying, peer pressure, at low self-esteem. Pangalawa, ito ay nagbibigay-diin sa pagmamahal ng ina sa kanyang anak, na handang gawin ang lahat upang mapasaya at maprotektahan siya mula sa masasamang impluwensya. Pangatlo, ito ay nagtuturo ng halaga ng pagkakaibigan, na dapat ay nakabatay sa pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa, hindi sa materyal na bagay o panlabas na anyo. Huli, ito ay nagsasabi ng kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili, na hindi dapat magpapalinlang o magpapaimpluwensya sa iba upang makakuha ng pansin o paghanga.


DOWNLOAD: https://t.co/SmQdRIifb0


Ang "Sandaang Damit" ay isang kwentong may malalim na mensahe at makabuluhang tema. Ito ay nagpapamulat sa mga mambabasa sa mga realidad at problema ng lipunan, lalo na ang mga may kinalaman sa edukasyon, kahirapan, at diskriminasyon. Ito ay nagpapaalala rin sa mga mambabasa na ang tunay na yaman at ganda ay hindi nasusukat sa dami o uri ng damit na isinusuot, kundi sa kabutihan at katapatan ng puso.


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page